IHomes zaručuje svým klientům stabilitu a garantuje úsporu investovaných prostředků. Spolupracujeme s předními mezinárodními pojišťovnami jako jsou Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, Allianz New Europe Holding GmbH, UNIQA international AG. Každý
naš investiční stavební projekt je pojištěn. Kromě toho jsou v našem portfoliu zastoupeny následující produkty:

1. Pojištění nemovitosti

Pojištění obytných budov a staveb, které ochrání nemovitosti od škod způsobených přírodními katastrofami a jinými riziky. Produkt je nezbytný při vyřízení hypotéky a je zaměřen na různé typy objektů jako jsou:

 • soukromé domy včetně samostatně stojících garáží, stodol, dílen aj,
 • byty (stěny, podlahy, stropy),
 • rekreační objekty (chatové chaty),
 • objekty nemovitosti ve výstavbě.

Obvykle standartní varianta zahrnuje pojištění proti požáru, výbuchu, úderu blesku, pádu letadla, dále je možné pojistit objekt proti záplavam a povodním, pádu stromu, krupobití, zatopení vodou z kanalizace.

2. Pojištění majetku

V případě plánování nákupu nemovitosti za účelem jejího následného pronájmu, doporučujeme uzavřít smlouvu na pojištění majetku, která zahrnuje ochranu před:

 • rizikem krádeže a loupeže majetku pojištěného objektu,
 • rizikem škody na majetku v případě přírodních katastrof aj. (např. v důsledku požáru, výbuchu plynu, zemětřesení, záplav, povodní, pádu letadla, atd.).

Podmínky pojištění, seznam hlavních rizik a limit plateb se liší u každé společnosti, iHomes individuálně pomůže vybrat variantu, která by vyhovovala právě vám. Pro uzavření standartní smlouvy není třeba provádět ocenění nemovitosti.

3. Životní pojištění

Životní pojištění představuje pro pojištěného finanční záruku v případě neočekávaných událostí. Krytí určitých rizik závisí na typu zvoleného pojištění. Hlavním cílem této pojístky je finanční zajištění blízkých osob (manželka, děti) v případě smrti nebo invalidity pojištěného. To je důležité zejména při získání hypotečního úvěru.

4. Pojištění právní ochrany

Cílem tohoto typu pojištění je odstranění vlivu výsledků soudních sporů a s nimi spojených nákladů, včetně platby za služby kvalifikovaného právníka.

Pojištění se vztahuje na:

 • náklady na služby vlastního odborníka v oblasti práva,
 • potřebné náklady na práci právních zástupců,
 • poplatky a náklady spojené se soudním řízením,
 • náklady na soudní poplatky, znalecké posudky,
 • náklady na provedení výkonu rozhodnutí,
 • výdaje a náklady protistrany a státu, které je pojištěný povinen uhradit na základě rozhodnutí
 • soudu,
 • náklady pojištěného na cestu k soudu